Prodiorat Cub X 100 GR

nou
4,00 Lei
Prodiorat Cub X 100 GR se foloseşte pentru combaterea şobolanilor şi şoarecilor în locuinţe, grajduri şi clădiri agricole, grădini, depozite de deşeuri, magazii, vagoane și containere
Stoc epuizat

Durata de livrare: 1

Cod Produs: PM000754 Ai nevoie de ajutor? 0771 711 700
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)Recomandări Raticid PRODIORAT CUB


Se vor purta mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare. În timpul utilizării produsului nu se mâncă, nu se bea şi nu se fumează. Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conţinutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naţionale. 

 

Doză Raticid PRODIORAT CUB 


Pentru soareci de casă, folosiți 40 g momeală în stații de intoxicare sau puncte de momeală la fiecare 5 metri în cazul infestărilor ușoare și la fiecare 2 metri în cazul infestărilor puternice.

Pentru șobolani folosiți 200 g în stații de intoxicare la fiecare 10 metri în cazul infestărilor ușoare și la fiecare 5 metri în cazul infestărilor puternice. Timpul de acțiune este de 5-7 zile de la ingerare.

Acest produs trebuie plasat în stații de intoxicare sau în puncte de momeală acoperite. Produsul nu trebuie niciodată plasat la întâmplare. A nu se utiliza în zone unde există risc de otrăvire primară sau secundară a copiilor, animalelor de casă sau a altor animale non-țintă.

 

Fraze de pericol și fraze de prudență Raticid PRODIORAT CUB 


Fraze de pericol (H):
H360D – Poate dăuna fătului.
H372 – Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. 
EUH208 – Conține: 1,2-benzisothiazolin-3-one. Poate provoca o reacție alergică. 

Fraze de prudență (P):
P201 – Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. 
P202 – A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. 
P264 – Spălați-vă mâinile bine după utilizare. 

P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. 
P273 – Evitați dispersarea în mediu. 
P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. 

P308+P313 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. 
P314 – Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. 
P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

 

Instrucțiuni de prim ajutor
 

În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). Sfaturi pentru medici: brodifacoum este un anticoagulant indirect. Fitomenadiona – vitamina K1 – este antidotul.

Determinaţi timpul de protrombină în mai puţin de 18 ore după consum. În cazul în care valoarea este crescută, se va administra vitamina K1, până se normalizează timpul de protrombină. Se va continua determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni după întreruperea tratamentului cu antidot şi se reia tratamentul în cazul în care au loc creşteri ale valorilor în acel timp.

Inhalare: Datorită naturii fizice a acestui produs, expunerea pe această cale este puţin probabilă. Consultaţi medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă.

Ingerare: Clătiţi bine gura cu apă. Nu provocaţi voma. Consultaţi medicul imediat. Contactul cu pielea: Poate provoca iritaţii ale persoanelor susceptibile.

Dezbrăcaţi imediat toate hainele contaminate. Spălaţi bine pielea cu săpun şi apă. Consultaţi medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă după spălare.

Contactul cu ochii: Poate provoca iritaţia ochilor la persoanele sensibile. Se clăteşte imediat cu multă apă şi se va consulta un medic. Personalul de prim ajutor trebuie să poarte echipament de protecţie adecvat în timpul oricărei acţiuni de salvare. 

 

Măsuri pentru protecția mediului


Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare şi în ape de suprafaţă. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.

În cazul deversărilor în apă, nu lăsaţi să pătrundă în apele de suprafaţă. Staţiile şi punctele de momeală sunt controlate la un interval de 2-3 zile (în cazul şoarecilor), respectiv 5-7 zile (în cazul şobolanilor), iar momeala consumată este înlocuită.

În timpul amplasării momelii folosiţi mănuşi de protecţie. În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui şi curăţarea zonei. 

 

Măsuri pentru protecția animalelor și a hranei animalelor


Pentru utilizarea în exterior, punctele de pescuit, momelile trebuie să fie acoperite şi amplasate în locuri strategice pentru a minimiza expunerea la speciile nevizate. Staţia cu momeală trebuie să fie fixată în mod corespunzător şi să permită doar accesul animalului vizat.

Se va evita în acest fel dispersarea nedorită a momelii în mediu precum şi accesul păsărilor, a animalelor domestice, a animalelor de fermă şi a altor animale (pisici, câini) cărora nu le este destinat produsul. Se vor controla staţiile de momeală săptămânal şi se vor înlocui momelile consumate în caz de nevoie.

Se vor folosi mănuşi adecvate în timpul manipulării animalelor moarte. La încheierea tratamentului, se vor elimina recipientele care conţin momeli neconsumate conform reglementărilor în vigoare. Recipientele (staţiile de intoxicare) cu momeală, trebuie să fie poziţionate în siguranţă (securizat) în vederea minimalizării riscurilor de deschidere şi ingerare accidentală de către animale pentru care momeala nu a fost destinată.

Cutiile cu momeală trebuie să fie etichetate cu următoarele informaţii: ”nu mutaţi sau deschideţi”, ”conţine un rodenticid”. Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarele moarte în timpul tratamentului, acestea vor fi colectate şi îndepărtate cel puţin de fiecare dată când se verifică suporturile de momeală.

Luaţi în considerare măsurile preventive de control (de exemplu, găuri de la priză, eliminaţi alimentele potenţiale şi băuturile cât mai mult posibil) pentru a îmbunătăţi aportul de produse şi pentru a reduce probabilitatea de reinvazie. Îndepărtaţi alimentele uşor accesibile pentru rozătoare (de exemplu boabe vărsate sau deşeuri alimentare).

În afară de aceasta, nu curăţaţi zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbură numai populaţia rozătoarelor şi face ca acceptarea momelii să fie mai dificil de realizat. Unde este posibil, staţiile de momeală trebuie fixate la sol sau alte structuri.

Nu amplasaţi staţiile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei în care pot intra în contact cu apă. Puneţi staţiile de momeală departe de alimente, băuturi şi hrană pentru animale, precum şi de la ustensile sau suprafeţe care au contact cu acestea.

Staţiile de momeală nu vor fi plasate la îndemâna copiilor, a păsărilor, a animalelor de companie, a animalelor de fermă şi a altor animale neţintă. Aruncaţi rozătoarele în conformitate cu cerinţele locale. Căutaţi şi eliminaţi rozătoarele nepericuloase în timpul tratamentului, cel puţin la fel de des ca şi inspecţia staţiilor de momeală.

 

Eliminare în siguranță


Eliminarea deşeurilor de produs şi a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, de către operatorii autorizaţi. Produsul nu este destinat utilizării permanente (durata maximă de 35 zile). Se dispune de produs/recipient ca deşeuri periculoase. Nu se reutilizează ambalajul şi nu se eliberează în mediu produsul biocid.

 

Depozitare


Se depozitează în locuri inaccesibile păsărilor, animalelor de companie şi animalelor de fermă. A se depozita într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat. Păstraţi momeala în ambalajul original, închis şi ferit de lumina directă a soarelui.

Având în vedere efectele adverse potenţiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenţie a instrucţiunilor de pe etichetă şi respectarea lor. Din cauza modului de acţiune anticoagulant întârziat al rodenticidelor, poate dura 4-10 zile pentru a avea efect după consumarea momelii.

Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeţi rozătoarele moarte cu mâna goală, purtaţi mănuşi şi utilizaţi unelte (cleşte) când le îndepărtaţi. Acest produs conţine o substanţă amară şi un colorant.

Având în vedere efectele adverse potenţiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenţie a instrucţiunilor de pe etichetă şi respectarea lor. Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare şi în ape de suprafaţă. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!